Odd metres

Odd metres

Odd metres

Odd metres (of ‘odd meters’) zijn oneven ritmes, dus vijfkwarts, zevenkwarts, zevenachtste, en driekwarts eigenijk ook.

Dat leerde ik zojuist van Phil Karis  en zijn compositie ‘Bitter times, sweet dreams’ :

Als ik ‘odd metres odd metres odd metres odd metres…’ achter elkaar zeg dan neig ik er naar om  ‘odd’  iets langer te trekken, terwijl de laatste lettergreep van ‘metre’ iets korter wordt. Zo levert ‘odd metre’ in het Engels een ritme op, dat geen oneven ritme is:

 

In het Nederlands klinkt ‘oneven ritme oneven ritme oneven ritme’ wel degelijk als een oneven ritme. Maar of het Nederlands daarmee een mooie ritmische taal is?:

 

En van mijn zoon (Bob) leer ik dan weer het volgende: schijnbaar symmetrische ritmes kunnen als 7/8 genoteerd worden. In het volgende voorbeeld liggen de eerste drie slagen op de tel, terwijl de volgende drie na de tel vallen, en dan weer er op en dan weer er na, etc.:

Leave a comment

top